پنج نکته مهم درباره خرید سود پرک

خدمات ما

صادرات

مجموعه پترونیک شیمی با توجه به نیروهای خبره در زمینه ارسال بارهای صادراتی محصولات خود را با توجه به بازار هدف و مقررات کشور مقصد بالاترین سطح استاندارد را از نظر بسته بندی در نظر می گیرد.
لذا با توجه به شرایط روز توانایی اظهار و گمرک روزانه 200تن در هر مرحله توانایی بارگیری و صادرات را دارا می باشد.

تجهیزات

با توجه به حجم بالای درخواست خرید از سوی مشتریان داخلی و خارجی مجموعه پترونیک شیمی در سال 99 اقدام به بروز رسانی تجهیزات موجود و خرید تجهیزات جدید نموده است. تا به یاری خداوند متعال انتظار تحویل کالا به مشتریان عزیز را به حداقل برساند.

ساخت و ساز

مجموعه پترونیک شیمی با توجه به خرید دستگاه های تولید جدید و همچنین محصول جدید (تولید وکس پلی اتیلن اقدام به خرد زمین و ساخت سوله جدید جهت نصب و راه اندازی دستگاه های تولید) نموده است.